VELKOMMEN

Skal jeg skrive en velkomstsang i tillegg til en annen festsang, har jeg allerede mange av opplysningene jeg trenger. Viktigst er navn på hovedperson(er) og hvor festen holdes. I tillegg til å ønske velkommen, kan sangen røpe høydepunkter fra menyen, oppsummere hva som har skjedd så langt - ev. hva  som skal foregå i løpet av arrangementet.

Gjester og vertskap kan nevnes ved navn
(om de ikke er for mange), slektsforhold eller annet (kusiner, onkler, besteforeldre, syklubben osv), eller titler hvis det dreier seg om et firma (for eks. lagergutta, direktøren, sentralbordbetjenten).
Det er et hav av muligheter.

Jeg tar ikke med eksempler her,
men lover at sangen blir morsom.

 

Ring Marit 400 65 104
eller
  for å sende e-post