spacerHVA GJØR DU?

Start gjerne med en epost. Begynn med det enkleste: Fortell hva slags arrangement det gjelder, tid og sted, navn på hovedperson(er) og hvem sangen skal være fra. Vi kan fortsette dialogen på mail - men kan snakke sammen  på telefon hvis du synes det er greiest. I så fall er det lurt at du på forhånd noterter stikkord til sang eller tale, slik at ingen poenger blir glemt. Du bestemmer innholdet.

Skriv ned det du kommer på i farten: Typiske karaktertrekk og særegenheter, familie/ slektsforhold, interesser, fritidsaktiviteter, jobb, skole, morsomme episoder, osv.

For at sangen skal bli personlig,
må du gi personlige opplysninger.

DU VELGER SELV EN PASSENDE MELODI TIL SANGEN. DET ER VIKTIG Å VELGE EN MELODI SOM DE FLESTE KJENNER. ER DU USIKKER, HAR JEG FLERE GODE FORSLAG.
 

HVA GJØR JEG?

Jeg skriver sangen eller talen slik du vil ha den - personlig, morsom og/ eller alvorlig - avhengig av anledningen, ditt forhold til hovedpersonen - og hva du selv ønsker. Etter å ha fått poenger fra deg, kommer jeg med spørsmål om detaljer eller tilleggsopplysninger. Kanskje ikke alt jeg spør om skal med i teksten, men utfyllende informasjon kan minske risikoen for misforståelser. Jeg er ellers veldig grundig, fyller ikke opp med "tomme" linjer - og setter ikke ord i "feil" rekkefølge for å få til et rim.

Er det nødvendig med justeringer etter at utkastet
er ferdig, ordner jeg selvfølgelig det.
Helt til du er fornøyd.

Jeg setter sang eller tale pent opp og pynter
med noe som passer - og kan selvsagt legge inn bilde hvis du vil.

.Priser oppgis ved henvendelse.

Ønsker du mer enn sangen/ talen satt pent opp, klikk her og les avsnittet om tillegg.

 

Ring Marit 400 65 104
eller
 for å sende e-post

spacer