JUBILEUM

For å skrive sang til jubilanten, trenger jeg poenger og fakta, inkl. navn, alder og tid/ sted for arrangementet. Ellers kan jeg bruke opplysninger om sivil status og familieforhold, bosted, jobb/ yrke, særegenheter, typiske karaktertrekk, fritidsinteresser og spesielle episoder knyttet til
noe av dette. Selv om ikke alt skal med, er  detaljer med på å gi liv til linjene. Uansett blir det  fin sang - og du bestemmer hva den skal handle om. Vil du ha en personlig sang, må du gi meg personlige opplysninger.

Formen og innholdet kan gjerne avspeile ditt
forhold til jubilanten (ektefelle, barn, kollega, nabo, bestevenn, forelder, søsken, el.a.). Har du noe spesielt på hjertet, må du opplyse om det. Hovedpersonen fortjener ros og ære på den store dagen. Dette gjelder ikke minst eldre jubilanter. Det er en festdag, så det er viktig å gi honnør og anerkjennelse for innsats gjennom et langt liv.
Noe av det jeg har skrevet under
taler, gjelder også for sanger.  Se ellers slik gjør du og les hva jeg gjør.

UTDRAG FRA JUBILEUMSSANGER:

80 år (Melodi: Teddybjørnens vise)

Du terga geitebukken som fikk fart på fire bein -
Beate måtte søke tilflukt på en diger stein -
Hun sprang for livet med det sinte dyret hakk i hæl
mens du var godt fornøyd og nesten flira deg i hjæl
På skolen skulle alle unger pugge salmevers
Dessverre var det sånn når jubilanten sku' til pers -
at sidene var revet ut av salmeboka di,
og mye nyttig barnelærdom gikk deg hus forbi

30 år (Teddybjørnens vise)

En gang ble han uskyldig mistenkt for å rappe øl -
Men flaskene, de hadde'n både kjøpt og drukket sjøl
Så pol'ti eksorterte'n hjem - og allting endte bra -
men drømmen om sin egen bil, den tentes der og da
Så kutta'n yrkesskolen med maskin og mekanikk
og fikk seg jobb hos Hansen som drev batterifabrikk
Han kjøpte bil av far sin for sin første månedslønn -
Det beste man kan si om Volvo'n, er at den var grønn

40 år (Teddybjørnens vise)

Ja, Lisbeth er iherdig, hun har verv av mange slag
i klubber og foreninger og bondekvinnelag
Og siden hun kom med i den lokale menighet,
så herser hun med rådet og med prest og kateket
Og her en dag kom selve Østfold-bispen på besøk -
han tar iblant en reise til ugudelige strøk -
Han ville ha en vekkelse, for troen var for svak,
så nå er Lisbeth talsmann for den gode, kristne sak

50 år (Pål sine høner)

Noen har sagt du bør sjekke journalen
Romkameraten din mener bestemt
at op’rasjonen var reine skandalen
Hva kan det være kirurgen har glemt?
Doktor’ns kniv var hypermoderne -
prisen stiv - han planla å fjerne
nesa til Petter, men den vil han gjerne
ha for å snuse litt på rakfisk og hest

50 år (Lykkeliten)

Det aller sprøeste er tenna, en perlerad da vi ble gift -
Den er det enda litt igjen a' - men nå står halvparten på stift
For da du beit i koteletten, du felte tenner, én for én -
og måtte legge om dietten til du fikk ny av porselen

40 år (Skilles Johanne)

Jubilanten drømmer om å være bonde
med en diger saueflokk på Lyngavær
Og for penga gutten tjener, skal han kjøpe
luksusbåt og plage folk langs kysten her 
Det koster to millioner, tre millioner
Hvis folk betaler dyrt for saueskrotten,
kan du få to millioner, tre millioner 
Vi skåler for en sliten saueskrott

Ring Marit 400 65 104
eller
 for å sende e-post